Skip to content
02472 -251745
office.gposmanabad@dtemaharashtra.gov.in

Government Polytechnic, Osmanabad

शासकीय तंत्रनिकेतन, उस्मानाबाद

Women’s Grievance Redressal Cell

अ.क्र.नावपदनामसमितील पदमोबाईल नंबर
1श्रीमती जयश्री संजय पाटीलविभाग प्रमुख, स्थापत्य विभागअध्यक्ष9422692664
2श्रीमती जया लक्ष्मीकांत गावंडेअधिव्याख्याता, पदार्थविज्ञानसदस्य9890830702
3श्रीमती सुजाता बसवंतराव पाटीलअधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकीसदस्य8390320270
4डॉ. प्रशांत बडगुजरअधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकीसदस्य9860429989
5डॉ. प्रीती ओसवालसामाजिक कार्यकर्त्या व डॉक्टरN.G.O.सदस्य9604789394
6श्रीमती सुरेखा भानुदास पालवेनिदेशक, (प्रयोगशाळा सहायक, तांत्रिक)सदस्य7721820791
7श्रीमती सुशिला अरुण चव्हाणहमालसदस्य9604057961

Activities Of  Women’s Grievance Redressal Cell

Translate »